Kontakty

Adresa

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

 

IČO: 31 701 914

DIČ: 20 20 48 82 06

IČ DPH: SK 20 20 48 82 06

IBAN:SK36 1111 0000 0066 1018 6006
SWIFT:UNCRSKBX

Registrovaný na Okresnom súde Košice I; oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V                                                                                  

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.                      

číslo účtu: 6610186006/1111

Kontakty

Vrátnica:

055/6407312

Centrálny dispečing:

055/6407431
055/6407432

infolinka:                                 

055/64 07 407

e-mail: dpmk@dpmk.sk

 

Kontakt pre médiá:               PhDr. Michaela Karaffová

                                                Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

                                                +421 55 6407 201

                                                +421 905 974 785
                                                e-mail: michaela.karaffova@dpmk.sk
 

Ďalšie kontakty

Pracovisko                                                            Telefón                                          

Sekretariát generálneho riaditeľa                          055/6407202,                                 

Sekretariát riaditeľa riadenia dopravy                    055/6407402  

Sekretariát riaditeľa ekonomiky                             055/6407502 

Sekretariát riaditeľa techniky a údržby                  055/6407302, 055/6226197

Zákaznícke centrum DPMK, a.s.,Bardejovská 6

(predpredaj lístkov a vybavovanie kariet)             0905762147

Predpredaj cestovných lístkov - Roosveltova 3

(predaj lístkov a vybavovanie kariet)                   055/7205911

Prepravná kontrola - Rooseveltova 3                  055/720 5919, 0905 427 238      

Prepravná kontrola - pokladňa                             055/720 5918 

Prepravná kontrola - súdne vymáhanie               0905 426 972 

Odbyt                                                                    055/6407422 

Sťažnosti                                                              055/6407100 

Umývacie centrum                                               0907 672 773 

 

Mapa, lokalizácia spoločnosti: 48.704358,21.236805


Zväčšiť mapu