Verejné obchodné súťaže

Verejná obchodná súťaž - Prenájom stropného interiéru vozidiel

stav súťaže: prebieha
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné podklady 14.2.2017 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj trolejbusov

stav súťaže: prebieha
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 05.01.2017 stiahnuť
Súťažné podklady 05.01.2017 stiahnuť
Tabuľka 05.01.2017 stiahnuť
Technické parametre trolejbusov 05.01.2017 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj náhradných dielov na autobusy Karosa a Ikarus

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné podklady 21.12.2016 stiahnuť
Kúpna zmluva 21.12.2016 stiahnuť
Karosa ND 21.12.2016 stiahnuť
Ikarus ND 21.12.2016 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj električiek T3

stav súťaže: prebieha
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 23.09.2016 stiahnuť
Súťažné podklady 23.09.2016 stiahnuť
Technické parametre koľajových vozidiel    

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj náhradných dielov pre autobusy KAROSA a IKARUS

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné podklady 26.08.2016 stiahnuť
Kúpna zmluva 26.08.2016 stiahnuť
Karosa ND 26.08.2016 stiahnuť
Ikarus ND 26.08.2016 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj autobusov MAN a ISUZU

stav súťaže: skončená
Názov dokumentu Dátum Príloha
Súťažné podklady 26.08.2016 stiahnuť
Kúpna zmluva - návrh 26.08.2016 stiahnuť
MAN - KE 791 EI 26.08.2016 stiahnuť
ISUZU Q-bus - KE 792 EI 26.08.2016 stiahnuť

 

Verejná obchodná súťaž - Odpredaj električiek T3

stav súťaže: neúspešná
Názov dokumentu Dátum Príloha
Kúpna zmluva 20.06.2016 stiahnuť
Súťažné podklady 20.06.2016 stiahnuť
Technické parametre koľajových vozidiel 20.06.2016 stiahnuť

 

 

Názov predmetu obstarávania  Zverejnené Stav

Prenájom stropného interiéru vozidiel

14.2.2017 prebieha

Odpredaj trolejbusov

5.1.2017 prebieha

Odpredaj náhradných dielov na autobusy KAROSA a IKARUS

21.12.2016 neúspešná

Odpredaj električiek T3

23.09.2016 prebieha

Odpredaj náhradných dielov pre autobusy KAROSA a IKARUS

26.08.2016 neúspešná

Odpredaj autobusov MAN a ISUZU

26.08.2016 skončená

Odpredaj električiek T3

20.06.2016 neúspešná