Podpora humanitárnych a charitatívnych projektov

Linka tiesňového volania

 

Dopravný podnik mesta Košice  od roku 2013 spolupracuje s Linkou tiesňového volania 112.

DPMK , a.s. podporil kampaň Linky 112 poskytnutím reklamných plôch   v prostriedkoch MHD