Obnova vozového parku - električky

 

AKTUALITY

Október 2015 - dodané 4 nové električky č. 830, 831, 832 a 833

September 2015 - Zmluva o poskytnutí NFP na 33 ks (veľký projekt) - podpísaná dňa 21.09.2015 a účinná dňa 23.09.2015 

September 2015 - Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP na 28 ks (malý projekt) - podpísaná dňa 21.09.2015 a                                             účinná dňa 23.09.2015 

September 2015 - dodané električky č. 828 a 829

August 2015 - dodané 2 nové električky č. 826 a 827

Júl 2015 - dodaná električka č. 825

Jún 2015 - dodané tri nové električky - č. 822, 823 a 824

Máj 2015 - dodané dve nové električky č. 820 a 821

Máj 2015 - Dodatok č.2 - využitie opcie na nákup 5 ks električiek (29 - 33 ks) - podpísaný dňa 14.05.2015 a účinný dňa                                21.05.2015 

Apríl 2015 – dodaná dvojica nových električiek – č. 818 a 819

Marec 2015 - dodaná trojica nových električiek - č. 815, 816 a 817.

Február 2015 – dodané tri nové električky – č. 812, 813 a 814.

Január 2015 – dodané dve nové električky – č. 810 a 811.

December 2014 – dodané dve nové električky – č. 808 a 809.

November 2014 – dodaná dvojica nových električiek – č. 806 a 807.

Október 2014 – dodané dve nové električky – č. 804 a 805.

24.6.2014 – dodaná prvá električka VARIO LF2+. Dostala čísla 801.

20.06.2014 – podpísaný dodatok č. 1 ku KZ zo dňa 12.02.2014 – uplatnenie opcie na nákup 5 ks električiek VARIO LF2+.

5.5.2014 – podpísaná zmluva o poskytnutí NFP na nákup 28 ks električiek medzi MDVRR SR a DPMK.

14.04.2014 – mestskí poslanci na zastupiteľstve schválili, že DPMK môže požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na nákup 28 nových električiek. Nové električky budú spolufinancované 85 % z fondov Európskej únie, 10 % zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % spolufinancuje DPMK. DPMK získa na obnovu vozového parku z Operačného programu Doprava maximálne 38,543 milióna eur. Poslanci odsúhlasili aj 5 % spolufinancovanie vo výške minimálne 2,02 milióna eur z vlastných zdrojov DPMK. Cena jednej električky VARIO LF2+ predstavuje 1,449 milióna eur bez DPH. V zmluve bol naplánovaný nákup 23 električiek s opciou na ďalších 23. K pôvodnému počtu tak pribudlo ďalších 5 ks

12.02.2014 – podpísaná zmluva s víťazom tendra – spoločnosťou Pragoimex, a. s., Praha na nákup 23 ks nových nízkopodlažných dvojčlánkových električiek typu Vario LF2+. Spoločnosť zabezpečí aj poskytnutia záručného a pozáručného servisu a opráv pre každú električku počas 15 rokov, resp. do najazdenia 750 000 km od schválenia technickej spôsobilosti na prevádzku. Okrem dodávky nových električiek bola vysúťažená aj opcia na ďalších 23 kusov

13.04.2013 – oznámenie odoslané do Vestníka verejného obstarávania

12.04.2013 – odoslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do Úradného vestníka EÚ

 

 


evidenčné číslo 

električky

dátum dodania

dátum zaradenia 

do výpravy

80124.06.201401.12.2014
80204.09.201404.12.2014
80318.09.201401.12.2014
80403.10.201402.12.2014
80523.10.201401.12.2014
80611.11.201401.12.2014
80720.11.201418.01.2015
80802.12.201419.02.2015
80919.12.201403.02.2015
81013.01.201512.02.2015
81128.01.201506.03.2015
81206.02.201507.03.2015
81318.02.201501.04.2015
81426.02.201501.04.2015
81510.03.201519.05.2015
81616.03.201519.05.2015
81731.03.201520.05.2015
81816.04.201515.06.2015
81928.04.201512.06.2015
82019.05.201530.06.2015
82126.05.201526.06.2015
82210.06.201504.08.2015
82310.06.201504.08.2015
82430.06.201528.08.2015
82515.07.201528.08.2015
82619.08.201512.10.2015
82726.08.201512.10.2015
82802.09.201502.10.215
82923.09.201506.11.2015
83001.10.201506.11.2015
83114.10.201528.11.2015
83227.10.201530.11.2015
83330.10.201530.11.2015