Zverejnené dokumenty

Zobrazených 176 - 200 z celkových 45774 dokumentov
Typ Title Partner Cena Dátum Sort ascending
Faktúra poskytnutie služieb BČK BLARO, s.r.o. 204.80 EUR 18.4.2017
Faktúra mäso MASO J+L, s.r.o. 75.02 EUR 18.4.2017
Faktúra hadice GoBaKo s.r.o. 94.20 EUR 18.4.2017
Faktúra servis toaletnej kabíny TOI TOI & DIXI, s.r.o. 98.40 EUR 18.4.2017
Faktúra servis toaletnej kabíny TOI TOI & DIXI, s.r.o. 98.40 EUR 18.4.2017
Faktúra sprostredkovanie predaja JCL Falatová Eva - FE 72.06 EUR 18.4.2017
Faktúra virtuálny server DPMK iMprove GROUP, s.r.o. 300.00 EUR 18.4.2017
Faktúra kredit SMS-služby EuroSMS s.r.o. 0.00 EUR 18.4.2017
Faktúra potraviny RYBA Košice spol. s r.o. 301.02 EUR 18.4.2017
Faktúra pitná voda Jalč Ján 69.72 EUR 18.4.2017
Faktúra manipulácia na VN zariadení Východoslovenská distribučná, a.s. 235.20 EUR 18.4.2017
Faktúra prenájom tlačových zariadení Z+M servis a.s. 70.80 EUR 18.4.2017
Faktúra náradie M&V SLOVAKIA, s.r.o. 272.08 EUR 18.4.2017
Faktúra náradie M&V SLOVAKIA, s.r.o. 132.48 EUR 18.4.2017
Faktúra potraviny LABAŠ s.r.o. 181.92 EUR 18.4.2017
Faktúra potraviny LABAŠ s.r.o. 380.69 EUR 18.4.2017
Faktúra mäso,výrobky MASO J+L, s.r.o. 64.06 EUR 18.4.2017
Faktúra využívanie internetového pripojenia TSS Group a.s. 19.20 EUR 18.4.2017
Faktúra potraviny RYBA Košice spol. s r.o. 201.30 EUR 18.4.2017
Faktúra skúšky tesnosti ROPEKO s.r.o. 396.00 EUR 18.4.2017
Faktúra rozúčtovanie služieb v systéme EMBASE EM CARD a.s. 1827.62 EUR 18.4.2017
Faktúra fréza Wűrth s.r.o 16.90 EUR 18.4.2017
Faktúra generovanie csv súboru z výkazu Účtovná závierka z IS
Orfeus pre IS RISSAM
RASAX alfa spol. s r.o. 900.00 EUR 18.4.2017
Faktúra odmena exekútora JUDr.Štefan Barilik-súdny exekútor 42.05 EUR 18.4.2017
Faktúra odmena za dobíjanie ČK BEP, s.r.o. 1176.19 EUR 18.4.2017