Aktuality

02.09.2016

ZMENY V DOPRAVE NA SÍDLISKU ŤAHANOVCE

KOŠICE: Počas nedele 4.9.2016  dôjde z obnoveniu obojsmernej dopravy na Ázijskej triede. DPMK preto ruší  premávku linky „X“ a hromadná doprava sa vracia na pôvodné trasy platné pred rekonštrukciou vozovky.     Kontakt pre médiá: PhDr. Michaela Karaffová Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice michaela.karaffova@dpmk.sk +421 905 974 785...

31.08.2016

ZMENY V MHD OD 5. SEPTEMBRA 2016

KOŠICE: Upozorňujeme cestujúcu verejnosť, že s platnosťou od pondelka, 5.septembra 2016 dochádza k zmenám v mestskej hromadnej doprave. V súvislosti so začiatkom nového školského roka 2016/2017 bude MHD jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni so školským vyučovaním...

31.08.2016

Cestujúcim v MHD najviac prekáža neporiadok a nedodržiavanie cestovných poriadkov. Zrekonštruované električkové trate hodnotia ako veľmi dobré a po výmene trolejbusov za autobusy a elektrobusy sa im cestuje komfortnejšie

KOŠICE: Hlavným cieľom Dopravného podniku mesta Košice je bezpečná a komfortná preprava cestujúcich. Aby sme mohli služby cestujúcej verejnosti neustále zlepšovať, zisťovali sme názory ľudí na mestskú hromadnú dopravu prostredníctvom ankety „Zlepšite spolu s nami cestovanie v mestskej hromadnej doprave v Košiciach a vyhrajte cestovanie zadarmo“.  Informácie DPMK získaval v období 23.5. – 30.6. 2016, na prieskume pracovali naši zamestnanci a dobrovoľníci...

19.08.2016

Obmedzenie dostupnosti služieb internetového bankovníctva

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcich, ktorí pri nákupe časových cestovných lístkov využívajú internetové bankovníctvo, že v sobotu 20.8.2016 od 00:00 do 03:00 hod. môže byť z dôvodu pravidelnej technickej údržby obmedzená dostupnosť služby ePlatby VUB. Výpadok sa týka kanálu ePay.    Kontakt pre médiá: PhDr. Michaela Karaffová Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice michaela.karaffova@dpmk.sk +421 905 974 785...

29.07.2016

Dočasné zatvorené dobíjacie miesta pred železničnou stanicou a na Námestí osloboditeľov

Dočasné zatvorené dobíjacie miesta pred železničnou stanicou a na Námestí osloboditeľov KOŠICE: Z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu do stánku Kapa press - železničná stanica je toto dobíjacie miesto dočasne ZATVORENÉ.  Cestujúci môžu pre nabitie kreditu na svojej bezkontaktnej čipovej karte využiť dobíjacie miesto v budove železničnej stanice, zákaznícke centrum, okienko č.9, ktoré je otvorené nonstop. Z technických príčin je dočasne ZATVORENÉ aj predajné miesto DPMK–stánok na Námestí osloboditeľov. Najbližším dobíjacím miestom je Predpredaj DPMK na Rooseveltovej 3...

21.07.2016

Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice oznamuje cestujúcej verejnosti, ktorá využíva na dobitie kreditu na svojej bezkontaktnej čipovej karte dobíjacie miesto BLARO na Werferovej 1 v Košiciach, že z dôvodu čerpania dovoleniek   bude v čase od 01.08. do 05.08.2016 ZATVORENÉ.      Kontakt pre médiá: PhDr. Michaela Karaffová Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice michaela.karaffova@dpmk.sk +421 905 974 785...

19.07.2016

Mimoriadna oprava Letnej ulice spôsobí zmeny v MHD

KOŠICE: Z dôvodu opravy cestnej komunikácie a zjednosmernenia Letnej ulice (medzi ulicami Pajorova a Zimná) dôjde od stredy (20.7.2016) od 8:00 hod. k týmto zmenám MHD:   Linky číslo 19 a 22 budú v smere na Amfiteáter premávať po obchádzkovej trase medzi zastávkami Zimná a Amfiteáter cez ulice B. Němcovej a Watsonovu.  Obchádzková trasa :  Zimná - Technická univerzita (zastávka na ulici B. Nemcovej) - Botanická záhrada ( zastávka na ulici Watsonovej) - Amfiteáter a ďalej pokračujú vo svojich pôvodných trasách...

19.07.2016

DPMK vyžreboval výhercov súťaže

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice pripravil pre cestujúcu verejnosť krátku anketu o spokojnosti s úrovňou MHD v Košiciach. Anketový lístok bol dostupný na stránke www.dpmk.sk a v zákazníckych centrách DPMK, informácie od verejnosti anketári získavali aj v košických uliciach.  Každý, kto sa do ankety zapojil,  kompletne vyplnil anketový lístok aj  kontaktné údaje, bol zaradený do súťaže o časový 30-dňový cestovný lístok. V piatok, 15.júla 2016 sme vyžrebovali 5 výhercov. Spokojnosť cestujúcich mestskou hromadnou dopravou je jednou z hlavných priorít DPMK...

18.07.2016

Do vozového parku DPMK pribudlo 9 nových elektrobusov SOR EBN 11

KOŠICE: Napriek snahe o znižovanie emisií je hlavnou príčinou znečistenia vzduchu  v mestách doprava. Existuje niekoľko odborných štúdií, ktoré poukazujú na súvislosť medzi narastajúcou premávkou na cestách a zdravotným stavom obyvateľstva. Ukazuje sa, že znečistenie sa podpisuje na vzniku astmy, problémoch s dýchacím systémom, zníženou funkciou pľúc, ale aj na srdcových chorobách alebo predčasných pôrodoch. Doprava je tiež najdôležitejšou príčinou porúch vyvolaných hlukom - poruchy spánku, zvýšený krvný tlak,  vyšší výskyt stresov...

13.07.2016

Spartan Race Košice dočasne zruší 4 autobusové zastávky

KOŠICE: V sobotu 9. júla 2016 sa uskutočnia športové preteky Spartan Race Košice. Ich súčasťou bude uzávierka miestnych komunikácií v centre, ktorá ovplyvní chod niektorých autobusových liniek MHD.   Autobusové linky  12, 17 a 36 v čase 6:00 - 20:00 hod nebudú premávať po Moyzesovej ulici, ale odklonom cez ulicu Kuzmányho...

08.07.2016

Spartan Race Košice dočasne zruší 4 autobusové zastávky

KOŠICE: V sobotu 9. júla 2016 sa uskutočnia športové preteky Spartan Race Košice. Ich súčasťou bude uzávierka miestnych komunikácií v centre, ktorá ovplyvní chod niektorých autobusových liniek MHD.   Autobusové linky  12, 17 a 36 v čase 6:00 - 20:00 hod nebudú premávať po Moyzesovej ulici, ale odklonom cez ulicu Kuzmányho...

01.07.2016

Víkendová zmena na linke 14

KOŠICE. Od dnes do konca tohto víkendu (1.–3.7.2016) dôjde k dočasným zmenám na autobusovej linke 14. Stane sa tak pre 9. ročník motozrazu Čermeľský kvet 2016. Počas akcie budú všetky spoje linky 14 premávajúce na zastávku „Jahodná, chata“ premávať len po zastávku „Jahodná, kopec“ nachádzajúcu sa na rázcestí pod Jahodnou. Zastávka „Jahodná, chata“ v uvedenom období nebude obsluhovaná.                  Kontakt pre médiá:PhDr...

29.06.2016

S UNITerminálom sme prví na Slovensku

KOŠICE:  Metropola východného Slovenska si v oblasti verejnej dopravy pripísala ďalšie prvenstvo. V zákazníckych centrách DPMK na Rooseweltovej a Bardejovskej ul. v Košiciach môžu cestujúci ako prví na Slovensku využívať samoobslužné elektronické zariadenie určené na čítanie čipových kariet.UNITerminálje samoobslužné elektronické zariadenie, ktoré číta a zobrazuje obsah rôznych druhov kariet. Je určený na čítanie dopravných kariet, mestských kariet a kariet s Preukazom žiaka a študenta.Napr...

29.06.2016

Prázdninový režim MHD

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcich, že počas letných prázdnin od 1.7. do 4.9.2016 bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni bez školského vyučovania - prázdniny. Školské spoje premávať nebudú...

28.06.2016

Zmena trasy autobusovej linky X

KOŠICE: S platnosťou od stredy 29.06.2016,  dochádza k úprave trasy autobusovej linky X. Dôvodom je vytvorenie priameho spojenia medzi Americkou triedou a zastávkami v hornej, zjednosmernenej časti sídliska.Prvou zastávkou na predĺženej trase bude Budapeštianska, ktorá je súčasným prestupným uzlom. Spoje budú ďalej pokračovať cez zastávky na Ázijskej a Európskej triede tak, ako v súčasnosti a svoju okružnú jazdu ukončia opäť vo výstupno-nástupnej zastávke Budapeštianska...