Aktuality

21.07.2016

Oznam o dočasnom uzatvorení dobíjacieho miesta

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice oznamuje cestujúcej verejnosti, ktorá využíva na dobitie kreditu na svojej bezkontaktnej čipovej karte dobíjacie miesto BLARO na Werferovej 1 v Košiciach, že z dôvodu čerpania dovoleniek   bude v čase od 01.08. do 05.08.2016 ZATVORENÉ.      Kontakt pre médiá: PhDr. Michaela Karaffová Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 Košice michaela.karaffova@dpmk.sk +421 905 974 785...

19.07.2016

Mimoriadna oprava Letnej ulice spôsobí zmeny v MHD

KOŠICE: Z dôvodu opravy cestnej komunikácie a zjednosmernenia Letnej ulice (medzi ulicami Pajorova a Zimná) dôjde od stredy (20.7.2016) od 8:00 hod. k týmto zmenám MHD:   Linky číslo 19 a 22 budú v smere na Amfiteáter premávať po obchádzkovej trase medzi zastávkami Zimná a Amfiteáter cez ulice B. Němcovej a Watsonovu.  Obchádzková trasa :  Zimná - Technická univerzita (zastávka na ulici B. Nemcovej) - Botanická záhrada ( zastávka na ulici Watsonovej) - Amfiteáter a ďalej pokračujú vo svojich pôvodných trasách...

19.07.2016

DPMK vyžreboval výhercov súťaže

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice pripravil pre cestujúcu verejnosť krátku anketu o spokojnosti s úrovňou MHD v Košiciach. Anketový lístok bol dostupný na stránke www.dpmk.sk a v zákazníckych centrách DPMK, informácie od verejnosti anketári získavali aj v košických uliciach.  Každý, kto sa do ankety zapojil,  kompletne vyplnil anketový lístok aj  kontaktné údaje, bol zaradený do súťaže o časový 30-dňový cestovný lístok. V piatok, 15.júla 2016 sme vyžrebovali 5 výhercov. Spokojnosť cestujúcich mestskou hromadnou dopravou je jednou z hlavných priorít DPMK...

18.07.2016

Do vozového parku DPMK pribudlo 9 nových elektrobusov SOR EBN 11

KOŠICE: Napriek snahe o znižovanie emisií je hlavnou príčinou znečistenia vzduchu  v mestách doprava. Existuje niekoľko odborných štúdií, ktoré poukazujú na súvislosť medzi narastajúcou premávkou na cestách a zdravotným stavom obyvateľstva. Ukazuje sa, že znečistenie sa podpisuje na vzniku astmy, problémoch s dýchacím systémom, zníženou funkciou pľúc, ale aj na srdcových chorobách alebo predčasných pôrodoch. Doprava je tiež najdôležitejšou príčinou porúch vyvolaných hlukom - poruchy spánku, zvýšený krvný tlak,  vyšší výskyt stresov...

13.07.2016

Spartan Race Košice dočasne zruší 4 autobusové zastávky

KOŠICE: V sobotu 9. júla 2016 sa uskutočnia športové preteky Spartan Race Košice. Ich súčasťou bude uzávierka miestnych komunikácií v centre, ktorá ovplyvní chod niektorých autobusových liniek MHD.   Autobusové linky  12, 17 a 36 v čase 6:00 - 20:00 hod nebudú premávať po Moyzesovej ulici, ale odklonom cez ulicu Kuzmányho...

08.07.2016

Spartan Race Košice dočasne zruší 4 autobusové zastávky

KOŠICE: V sobotu 9. júla 2016 sa uskutočnia športové preteky Spartan Race Košice. Ich súčasťou bude uzávierka miestnych komunikácií v centre, ktorá ovplyvní chod niektorých autobusových liniek MHD.   Autobusové linky  12, 17 a 36 v čase 6:00 - 20:00 hod nebudú premávať po Moyzesovej ulici, ale odklonom cez ulicu Kuzmányho...

01.07.2016

Víkendová zmena na linke 14

KOŠICE. Od dnes do konca tohto víkendu (1.–3.7.2016) dôjde k dočasným zmenám na autobusovej linke 14. Stane sa tak pre 9. ročník motozrazu Čermeľský kvet 2016. Počas akcie budú všetky spoje linky 14 premávajúce na zastávku „Jahodná, chata“ premávať len po zastávku „Jahodná, kopec“ nachádzajúcu sa na rázcestí pod Jahodnou. Zastávka „Jahodná, chata“ v uvedenom období nebude obsluhovaná.                  Kontakt pre médiá:PhDr...

29.06.2016

S UNITerminálom sme prví na Slovensku

KOŠICE:  Metropola východného Slovenska si v oblasti verejnej dopravy pripísala ďalšie prvenstvo. V zákazníckych centrách DPMK na Rooseweltovej a Bardejovskej ul. v Košiciach môžu cestujúci ako prví na Slovensku využívať samoobslužné elektronické zariadenie určené na čítanie čipových kariet.UNITerminálje samoobslužné elektronické zariadenie, ktoré číta a zobrazuje obsah rôznych druhov kariet. Je určený na čítanie dopravných kariet, mestských kariet a kariet s Preukazom žiaka a študenta.Napr...

29.06.2016

Prázdninový režim MHD

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcich, že počas letných prázdnin od 1.7. do 4.9.2016 bude MHD premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni bez školského vyučovania - prázdniny. Školské spoje premávať nebudú...

28.06.2016

Zmena trasy autobusovej linky X

KOŠICE: S platnosťou od stredy 29.06.2016,  dochádza k úprave trasy autobusovej linky X. Dôvodom je vytvorenie priameho spojenia medzi Americkou triedou a zastávkami v hornej, zjednosmernenej časti sídliska.Prvou zastávkou na predĺženej trase bude Budapeštianska, ktorá je súčasným prestupným uzlom. Spoje budú ďalej pokračovať cez zastávky na Ázijskej a Európskej triede tak, ako v súčasnosti a svoju okružnú jazdu ukončia opäť vo výstupno-nástupnej zastávke Budapeštianska...

27.06.2016

Dobrá správa pre cestujúcu verejnosť: od 2.júla 2016 bude môcť bicykel počas voľných dní prepravovať na všetkých linkách MHD

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice vychádza v ústrety cestujúcim, ktorí chcú časť svojej cyklistickej trasy absolvovať mestskou hromadnou dopravou. Od 2.7.2016 sa prevoz  bicyklov rozširuje z autobusovej linky 14 na všetky linky MHD. Túto službu bude DPMK poskytovať výlučne počas voľných dní, v pracovných dňoch nie je preprava bicyklov  MHD povolená.Prvoradou úlohou DPMK, a.s. je bezpečná preprava cestujúcej verejnosti. Okrem bezpečnosti kladieme veľký dôraz aj na ekológiu a to nielen preferenciou ekologických dopravných prostriedkov, ale aj podporovaním ekologických spôsobov dopravy...

24.06.2016

Pohyb chodcov po električkovej trati na sídlisku Nad jazerom zakazujú dopravné značky

KOŠICE: Na trakčných stĺpoch pozdĺž električkovej trate na sídlisku Nad jazerom pribudli nové dopravné značky zakazujúce chodcom vstup na trať. Osadené boli po opakovaných upozorneniach vodičov električiek na nebezpečný voľný pohyb chodcov po trati.Problémy s chodcami na električkových tratiach majú vodiči koľajových vozidiel v Košiciach predovšetkým na sídlisku Nad jazerom.  Tam sa často stáva, že ľudia, v snahe vyhnúť sa frekventovanej Slaneckej ceste, na ktorej nie sú vybudované chodníky, používajú ako chodník priamo električkovú trať...

07.06.2016

Cestujúcich spojila v električkách hudba, umenie a móda

KOŠICE. Celý minulýtýždeň spríjemňovali Košičanom cestovanie rôzne aktivity, ktoré sa konali v rámci Festivalu USE THE C!TY. Na linke číslo 9 premávala električka s hačkovanými dečkami, nevšedné hudobné koncerty boli zase pripravené v električkách na linke číslo 6. Čerešničkou na torte bola módna prehliadka v električke vypravenej špeciálne pre túto príležitosť. Dizajnérske kúsky oslovili cestujúce dámy aj pánov...